Przejdź do treści

Prawa Autorskie

Teksty (dalej: „Utwory”) opublikowane na blogu s2g.pl objęte są licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Zastrzegam jednocześnie, że na kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie Utworów zezwalam jedynie pod warunkiem uznania autorstwa zgodnie z poniższymi wymogami.

Każda kopia Utworu musi być w widoczny sposób opatrzona: imionami i nazwiskami autorów, oświadczeniem o treści: „Tekst ten pochodzi z Bloga s2g.pl – https://s2g.pl . Wyrażone w nim opinie mogły ulec dezaktualizacji od czasu publikacji.”