Przejdź do treści

ZAKRES USŁUG

SAFETY2gether Usługi Doradcze Patrycja Żarska-Cynk pod marką “S2G.pl” – poznaj obszary współpracy ze mną:

ZAKRES USŁUG

SAFETY2gether Usługi Doradcze Patrycja Żarska-Cynk pod marką “S2G.pl” – poznaj obszary współpracy ze mną:

Pierwsza pomoc

Pilne wsparcie na wypadek wystąpienia naruszeń w bezpieczeństwie danych osobowych, sporu z podmiotami danych np. ustalenia podstawy dla wniosków o zadośćuczynienie z ich strony, potrzeby wsparcia w razie kontroli organu nadzoru, w innych, niecierpiących zwłoki sprawach.

Doradztwo dla Firm

Rekomendacje praktycznych rozwiązań zmierzających do utrzymania lub osiągnięcia zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych w przedstawionym przez Ciebie problemie np. redakcja umów powierzenia przetwarzania danych, umów o współadministrowaniu, komunikatów kierowanych do osób, których dane przetwarza Twoja Firma.

Doradztwo dla osób indywidualnych

Rekomendacje postepowania w sprawach realizacji praw osób fizycznych. Udział w projektach społecznych, które mają za zadanie budowanie świadomości osób o ich prawach dotyczących prywatności ich danych osobowych zarówno w obszarach offline jak i w cyberprzestrzeni.

Przejęcie obowiązków Inspektora Ochrony Danych/Asystent ds. Ochrony Danych

Wykonywanie w Twojej firmie zadań Inspektora Ochrony Danych lub w szerszym zakresie zadań koordynacji utrzymania zgodności prowadzonej przez Ciebie działalności z przepisami o ochronie danych osobowych.

Audyt ochrony danych osobowych

Prowadzenie audytu zgodności z RODO Twojej Firmy, kompleksowo lub w zakresie wskazanego przez ciebie działu, zadania. Audyt zakończony jest raportem opisującym uchybienia oraz rekomendowaną ścieżkę do usunięcia braków.

Polityki, procedury, szablony dokumentów

Projektowanie, na podstawie wniosków poaudytowych w Twojej firmie, rekomendacji, rozwiązań organizacyjnych i technicznych (polityki, procedury, szkolenia) w obszarze zgodności z aktualnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Szkolenia z ochrony danych osobowych

Prowadzenie zamkniętych szkoleń dedykowanych wybranej przez Ciebie problematyce z obszaru ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa danych osobowych.

WSPÓŁPRACA/PROJEKTY

Lawberry – kancelaria prawna zajmująca się rozwiązywaniem prawnych problemów przedsiębiorstw.

RED INTO GREEN – system do zarządzania ochroną informacji. Aplikacja, która porządkuje, automatyzuje i wspiera procesy związane z ochroną danych osobowych (RODO). Oprogramowanie wspiera administratorów danych w procesie analizy ryzyka, w prowadzeniu i utrzymaniu rejestru przetwarzania danych osobowych, ocenie skutków przetwarzania danych dla ochrony prywatności (znana powszechnie jako „PIA” z ang. Privacy Impact Assesment).

Aisot Artur Markiewicz pod marką „Cyberkurs.online szkolenia cyberbezpieczeństwo” – dostawca usług w zakresie szkoleń z cyberbezpieczeństwa dedykowanych dla różnych grup odbiorców: pracowników,  administratorów IT, zespołów ds prywatności danych osobowych, managerów, dostawca narzędzi do symulowania ataków pocztowych, tzw. cyberpoligonu dla pracowników działu IT, testów penetracyjnych sieci.

Corgi.pro – najlepszy przyjaciel stron internetowych – dostawcą i twórcą oprogramowania Corgi.pro jest firma KORG.SOFTWARE z Krakowa. Corgi.pro to zestaw narzędzi do zdalnej ochrony stron internetowych przed utratą jej zasobów czy to w skutek zdarzeń losowych czy niechcianych interwencji hakerskich.

Zapraszam do kontaktu

Chcesz skonsultować Twój problem, powierzyć mi realizację usługi z mojego portfolio. Zarezerwuj czas na konsultacje:

+48 507 069 826

patrycja.zarska-cynk@s2g.pl