Przejdź do treści

Nie powiem nic odkrywczego, jeśli powiem „ ochrona prywatności ma nie tylko twarz RODO”. Polecam Wam szczerze w poszukiwaniu dobrych praktyk oglądanie …

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (2016/679), znane powszechnie jako RODO, zawiera regulacje odnośnie przydzielania akredytacji oraz certyfikacji.  Co właściwie znaczą te terminy? …